วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประเทศและสัญชาติ

เมื่อเริ่มสนทนา คำถามว่า Where are you from? (คุณมาจากที่ไหน) คุณสามารถตอบโดยบอกชื่อประเทศของเราได้ เช่น I'm from Thailand (ฉันมาจากประเทศไทย) หรือจะบอกสัญชาติได้เลยโดยใช้ประโยค I'm THAI(ฉันเป็นคนไทย)  ตัวอย่าง

  • I'm from England. "ฉันมาจากประเทศอังกฤษ"
  • I'm from Japan. "ฉันมาจาประเทศญี่ปุ่น"
  • I'm from Spain. "ฉันมาจากประเทศสเปน"
  • I'm from Brazil. "ฉันมาจากประเทศบลาซิล"
บ่งบอกถึงสัญชาติ
  • I'm English. "ฉันเป็นคนอังกฤษ"
  • I'm Japanese. "ฉันเป็นคนญี่ปุ่น"
  • I'm Spanish. "ฉันเป็นคนสเปน"
  • I'm Brazilian. "ฉันเป็นคนบราซิล"