วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้ Present perfect

การใช้ present perfect เป็นที่รู้กันสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษว่าเข้าใจยากและสลับซับซ้อน โดยเฉพาะผู้เรียนที่พูดภาษาที่มีรูปกริยาที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีคล้ายกันกับการสร้าง present perfect ในภาษาอังกฤษ แต่มีการใช้ต่างกัน การใช้ที่สำคัญของ present perfect คือเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้


1. เหตุการณ์ในอดีตที่เพิงเกิดขึ้นและมีผลเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน หรือ ผลของเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน

We're going to 007's this evening.
We've booked a table.
I've made some coffee. Would you like some?


คำว่า Just, already และ yet มักจะใช้บ่อย สังเกตุตำแหน่งของคำเหล่านี้ในประโยค


I'm sorry. He's just left.
Please phone Mr ones. - I've already phoned him.
Brenda, have you typed those letters yet?


2. เหตุการณ์ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ซึ่งดำเนินมาจนถึงปัจจุบันของบุคลลนั้น ไม่จำเป็นต้องเพิ่งเกิดขึ้นในอดีต
Have you read "Moby Dick"?
Have you seen "Devil."?


คำว่า ever และ never ก็ใช้บ่อยเช่นกันสังเกตตำแหน่งของคำเหล่าานี้ในประโยค
Have you ever been to Wales?
No. I've never been there


ชื่อของ present perfect มีคำว่า present อยู่ก้วยสะท้อนให้เห็นความคิดที่ว่าเมื่อใช้รูปกริยานี้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์เหล่านั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน
ไม่ควรสับสนระหว่าง present perfect กับ past simple เนื่องจาก past simple พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และ มีสำนวนระบุว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ yesterday, two weeks ago, last month,in1975 เป็นต้น.